მომხმარებლის სახელი ან პაროლი დაგავიწყდათ?

  • პროფესიული პროგრამა - თევზის გადამუშავება
  • პროფესიული პროგრამა - ლაბორატორიული საქმე მეთევზეობაში
  • პროფესიული პროგრამა - ფერმერობა მეთევზეობაში
  • საერთო პროფესიული სავალდებულო მოდულები

ზოგიერთ კურსზე შესაძლოა დაშვებული იქნას სტუმრის შესვლა